Juniperus – een eenvoudige boom als u de spelregels kent.

Over het algemeen kan van de Juniperus (jeneverbes) worden gezegd dat zijn verzorging als eenvoudig omschreven mag worden.

Wat weinig bonsailiefhebbers weten of zich realiseren is dat in bijna iedere schubachtige Juniperus een top bonsai schuilgaat mits men een paar spelregels kent en wil toepassen.
Aan de hand van dit artikel zal ik het één en ander verder toelichten (betreft uitsluitend schubachtige Juniperus – dus kort gezegd de niet prikkende Juniperus). Voor de verzorging van naaldachtige jeneverbessen verwijs ik u graag naar andere soortgelijke artikelen.

We plukken onze jeneverbes dood!

Velen die deze woorden lezen zullen ongetwijfeld van mening zijn:  Zo erg zal het niet zijn. Helaas is het tegengestelde waar.
Ik durf zondermeer te stellen dat menig Bonsailiefhebber onder ons zijn of haar Juniperus naar de bonsaihemel weet te verhelpen door herhaaldelijk zijn of haar Juniperus te plukken. En met plukken bedoel ik dan het tussen duim en wijsvinger uitdraaien van de eindscheut met als doel om het mooie bloemkool vormige loof te laten ontstaan.
Dat een Juniperus, groot of klein, jong of oud een periode MOET hebben waarin zij ongemoeid de eindscheuten kan laten groeien weten maar weinig liefhebbers. (zie afbeelding).

Sterker:  Met elke keer dat u het uitsluitend plukken toepast zal uw jeneverbes aan kracht verliezen tot het moment dat ze volledig de geest geeft. Het best valt dit te zien aan het veranderen van de kleur van het loof. Deze word dof of faal van kleur. Streeft u naar een gezonde Juniperus, concentreer u dan op het laten groeien van de eindscheuten. En ook als de Juniperus u lief is.

Standplaats 
Een belangrijk onderdeel  van een goede verzorging van de Juniperus is dat een Juniperus een plek in de volle zon wenst. 
Het heeft niet alleen invloed op de kleur en het volume van het loof maar ook de vertakking kan zich door een standplaats in de volle zon goed ontwikkelen. Het aantal vertakkingen neemt beduidend toe.

20220625_110607

 Ook hier weer is het de kleur van het loof die u laat weten dat er iets niet klopt. Krijgt het loof onvoldoende zon, zo zal de kleur van het loof veranderen. Ook hier word het dof of faal van kleur. Realiseer u dat dit een teken van zwakte is dat maar moeizaam te herstellen valt. Hoe meer zon hoe liever.

Grondmengsel

Hoe de samenstelling van het grondmengsel ook is, er is één bestanddeel dat ALTIJD voorhanden MOET zijn: Lava.

Lava speelt een grote rol zo niet de belangrijkste rol in de mineraal huishouding van een jeneverbes. Streeft u naar een goed groeiende en gezond ogende jeneverbes, dan mag Lava niet aan het grondmengel ontbreken. 

Akadama ja of nee?

Zet uw jeneverbes NOOIT in 100% akadama. Langzaam maar zeker zal een Juniperus die in 100% akadama staat, u daarvoor belonen door zwakker en zwakker te worden. Ook hier is het weer de kleur van het loof dat deze zwakte aantoont. Zonder ingrijpen zal uiteindelijk de Juniperus de geest geven. Uiteraard wordt de samenstelling van uw grondmengsel altijd bepaald door de frequentie van watergeven en de frequentie van bemesten. Akadama is goed in staat om zouten uit bemesting te binden. Op zich kan een Juniperus eveneens goed met een verhoogde zoutconcentraties omgaan, maar niet gedurende jaar in jaar uit. Wilt u Akadama aan het grondmengsel toevoegen laat dan het gehalte niet boven de 45% uitkomen.

Een ander weetje is dat u hoge percentages aan organische bestanddelen MOET vermijden. Organische bestanddelen zijn uitstekend in staat om water aan zich te binden. Dit brengt eveneens het gevaar van het ontstaan van een doordrenkt grondmengsel met zich mee. Gevolg daarvan is wortelschade gedurende de winterdag. 

Een Juniperus reageert gevoelig tot zeer gevoelig op wortelschade.  Daarbij komt dat het tot wel 7 maanden kan duren voordat de Juniperus gezonde wortels kan te ontwikkelen. Wees dus gewaarschuwd. Ook als het om het verpotten gaat.

Laat het uitspoelen van het wortelstelsel

Een zeer groot en verbreid fenomeen is het uitspoelen van het wortelstelsel van jeneverbessen tijdens het verpotten. Wat u ook doet, hoe u het ook doet, nimmer krijgt u een grondmengsel zodanig tussen de uitgespoelde wortels dat er geen luchtzakken ontstaan. En juist deze luchtzakken (plekken tussen de wortels waar zich geen grondmengsel bevind) zorgen voor een vertraging in de toch al moeizaam verlopende ontwikkeling van wortels. Bonsailiefhebbers die dan beweren dat je de wortels van een Juniperus hard moet snoeien. 
Tja, laat ik duidelijk zijn. Het verwijderen van extreem lange wortels moet zonder meer gebeuren maar valt niet onder de noemer hard snoeien.

Water en bemesting

Streeft u naar een gezond ogende Jeneverbes dan zult u met regelmaat en ruim water moeten geven. Een jeneverbes die van tijd tot tijd droge voeten heeft zal u daarvoor belonen. Ze is door het gebrek aan water niet of onvoldoende in staat om het inwendige groen groeiende te houden. Laat staan om nieuwe scheuten te ontwikkelen.  Het gevolg is dat de binnenste takken in het loof geen groen meer kunnen dragen en kaal worden.
Uiteraard past u het grondmengsel aan zodat een hoge mate van doorlatendheid te borgen.  Neem rustig 80% gruis of steengehalte  en het gevaar van een doordrenkt grondmengel is niet  meer voorhanden. Past u een dergelijk gehalte toe, MOET u vaker water geven. Logisch in mijn ogen. Is vaker watergeven op voorhand niet haalbaal schroef het gruis- of steengehalte terug naar 60%. 

Veelvuldig broezen op het groen is een noodzaak. Ook zodra de zon hoog aan de hemel staat. Voorwaarde is wel dat u door de zon voorverwarmt water gebruikt. Persoonlijk giet ik de Juniperus met een fijne broes op de gieter tijdens hete dagen ’s morgens of aan het einde van de dag.
Dat daardoor spint zou ontstaan of het groen zou kunnen “verbranden”, mag naar het land der fabelen worden gestuurd. Gebruikt u steenkoud water dan zal de boom u daarvoor belonen door een schadebeeld te laten zien of enige tijd geen groei vertonen. Immers de wortelpunten zijn door het hoge temperatuur verschil tussen hete schaal en het steenkoude water regelrecht geëxplodeerd. 

Met de informatie die u tot nu toe inmiddels heeft gelezen kunt u 1 plus 1 optellen en begrijpt wat daarvan de gevolgen zullen zijn.

Juniperus heeft veel loof nodig om gezond te worden en te blijven.

Het plukken van de Juniperus word vaak als lastig ervaren. Daarbij gaat het niet eens zo zeer om de wijze waarop maar om het resultaat na afloop. Het overgrote deel van de bonsailiefhebber besluiten om het plukken maar te laten omdat de boom een tijdje kaler is en dus minder aantrekkelijk. Dat dit van levensbelang is voor een gezonde Juniperus daar houd men zich liever niet mee bezig.  “Wat moet de buurman wel niet denken dat er een kale boom staat”, houd een dergelijke bonsailiefhebber op dat moment meer bezig.

Dat plukken eens in de vijf jaar een terugkomende handeling is, ook bij tentoonstellingsbomen van zeer hoge kwaliteit, is voor velen niet te bevatten, laat staan dat ze eraan denken om hun eigen Juniperus zo onder handen te nemen. Al het naar beneden (verticaal) groeiende groen wordt tijdens het plukken verwijderd. Ook het groen dat niet is vertakt. Uiteindelijk zullen er pluimtjes van groen blijven staan. De rest van het takje of de tak is kaal.

Houd daarbij 1 regel in het achterhoofd:

Verwijder NOOIT meer dan 30% van de ACTIEVE groenmassa. 

Kijk hierbij niet naar het bergje groen dat op de grond ligt. Dit kan dus in sommige gevallen MEER zijn. 

Concentreer u op de ACTIEVE groenmassa.

“Behoort faal of dof loof tot de ACTIEVE groenmassa?”

Aan u om deze vraag te beantwoorden. Zij die van mening zijn deze vraag met JA te moeten beantwoorden zou ik willen aanraden het bovenstaande nog eens aandachtig door te lezen.

Doe er uw voordeel mee. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.