Larix – snoeien volgens plan

Naast Dennen is de lariks een boom die in veel collecties van bonsailiefhebbers terug te vinden is . Ondanks dat de boom dus zeer geliefd is, zijn er maar weinig larixen met een goede vertakking en geloofwaardige kroon laten zien. Snoeien volgens een doordacht plan is zondermeer een must zodra je een larix door de jaren heen wilt opbouwen.

Meest gemaakte fout

Met regelmaat kom ik larix tegen waarvan de kroon veel te afgerond is of veel te massief oogt. Om nog maar te zwijgen dat een dergelijke larix een compacte en korte vertakking laat zien. Veel daarin is te danken aan het feit dat bonsailiefhebbers vaak te snel of te laat hun larix snoeien zonder dat daarbij sprake is van een plan dat ze nastreven. Eigenlijk zou ik het lukraak snoeien willen noemen. Weliswaar levert een dergelijke snoeiwijze een bepaalde vorm of omtrek op maar de gewenste compacte vertakking is verreweg van voorhanden. Een gemiste kans in mijn beleving. 

Het te vroeg snoeien van nieuwe scheuten leid er toe dat er onvoldoende nieuwe knoppen konden ontstaan voordat er gesnoeid word. Onvoldoende of mogelijk zelfs geen knoppen ontneemt je de mogelijkheid om een goede compacte vertakking op te kunnen bouwen

Naast te vroeg snoeien zijn er bonsailiefhebbers die de nieuwe scheuten juist te lang door laten groeien. Het geeft te dikke of te plomp werkende aanzetten van takken die  maar moeilijk te corrigeren zijn anders dan volledig opnieuw beginnen met opbouwen. 

Typerende eerste groei

Het moge niet als een verrassing klinken als ik schrijf dat de groeikracht van de  lariks zich in haar wortelsysteem bevind. Deze groeikracht zorgt er in het vroege voorjaar voor dat de nieuwe scheuten binnen letterlijk uit de knoppen worden gedreven. Binnen zeer korte tijd verschijnen er geweldig lange scheuten uit de pas geopende knoppen. 
Kijken we iets nauwkeuriger naar deze lange scheuten zien we dat de knoppen die noodzakelijk zijn om een goede compacte vertakking op te bouwen niet aan het directe begin van de nieuwe scheuten zitten. En is er al een knop aan de basis van de nieuwe scheut aanwezig, ervan uitgaande dat de bonsailiefhebber de scheuten laat groeien om überhaupt knoppen te kunnen vormen, dan is het slechts één knop.
Nemen we het dus niet zo nauw met hoe we snoeien zou het best eens kunnen zijn dat we een veel te lang deel van de scheut laten staan waaraan geen knop terug te vinden is.
Noodzaak is het dus om tijdens deze groeifase de scheuten één voor één te beoordelen op hoe ze groeien, waar ze groeien maar vooral waar zich de eerste knop aan de nieuwe scheut zich bevind.

Herhaaldelijk snoeien

Naast de voor lariks kenmerkende en typerende eerste groei laat de de lariks over het groeiseizoen meerder keren zien dat hij nieuwe scheuten vormt. Doorgaans midden mei, midden juni, midden juli en afsluitend ergens midden augustus. Uiteraard is dit afhankelijk van de gezondheid van de lariks.

Dit wetende dat er dus meerdere momenten zijn waarop de lariks nieuwe groep kan vertonen zullen we hierop ook moeten handelen. Belangrijk daarbij is het om de nieuwe scheuten telkens voldoende tijd te gunnen om tussen de naalden nieuwe knoppen te laten vormen. Laten we scheuten te lang staan zijn ze onbruikbaar voor de gewenste compacte vertakking.
Maar hebben de nieuwe scheuten voldoende zichtbare knoppen tussen de naalden gevormd word de scheuten telkens weer teruggesnoeid tot op de eerste twee knoppen. Deze knoppen moeten zich hoe dan ook aan het begin van de nieuwe scheut bevinden om er succesvol een goede vertakking mee op te kunnen bouwen. 

Door deze vier momenten tijdens het groeiseizoen van de lariks mee te nemen in je snoeiplan stelt de lariks je instaat om een goede vertakking op te bouwen. Snoei dus herhaaldelijk een doordacht. 

Geloofwaardig takverloop

Naast een compacte vertakking met korte internodiën is het van belang dat we een geloofwaardig takverloop aanbrengen. Anders gezegd: vanaf de aanzet van de tak moet het centrale takdeel zicg verjongen.

Door lukraak de nieuwe scheuten te snoeien zullen alle scheuten zich even snel ontwikkelen. Als gevolg daarvan zijn de zijtakken vast allemaal even dik. Met andere woorden: waar is de gewenste verjonging?

Tijdens het opbouwen van de tak is het noodzakelijk om vooraf een scheut uit te kiezen die de functie van het centrale takverloop op zich neemt. Deze scheut snoei je dus niet. 
Ook is het van belang dat alle scheuten die verticaal groeien worden weggesnoeid. Immers willen we geen dik naalden plateau opbouwen 

Alle overige scheuten die zich aan de tak bevinden worden zodanig gesnoeid dat zijn gezamenlijk een driehoek vormen. Dus iedere scheut telkens een stukje korter in lengte om zodoende de buitenlijn van een driehoek te kunnen vorm.
Probeer dus geen halve maanvormige takken op te bouwen maar geef ze van begin af aan een driehoekvorm met daarin één centrale scheut die door mag blijven groeien.  De centrale scheut mag zolang door blijven groeien totdat deze de gewenste dikte heeft. 

Bemesten

Tot slot wil ik even stilstaan bij het thema bemesten. Ook de lariks zal gedurende zijn groei voorzien moeten worden van mest. Gebruik daarvoor niet te stikstofrijke organische mest.
Begin met bemesten zodra je de eerste nieuwe scheuten herkennen kunt en mest door tot aan de langste dag. Neem dan de organische mest weg van het aardoppervlak. Begin september bemest je al naar gelang het weer nogmaals max 4 weken met een organische meststof met een zeer gering aandeel aan stikstof.   
Uiteraard zul je gedurende het bemesten veelvuldig water moeten geven, maar dat moge duidelijk zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *