Verpotten

Net als het voorgaande thema Bemesten ontkomen we er niet aan om een Bonsai te verpotten. Met een Taxus is het al evenmin
anders dan welke boomsoort die binnen de bonsaikunst wordt toegepast.
Dat verpotten impact heeft op de boom is eveneens geen abracadabra.
Kijkend naar de Taxus heeft het verpotten van een Taxus in een schaal echter meer gevolgen. Zo staan er meerdere niet bij stil
dat met het verpotten van een Taxus in een schaal ook de mate van winterhardheid wordt beïnvloed.
Met andere woorden. Staat een Taxus in de volle grond, zo kan de boom zonder problemen vorst en temperaturen onder nul verdragen.
Zetten we de Taxus echter in een schaal wordt de eigenschap opeens aangetast.

Dit alles heeft te maken met de structuur en opbouw van de wortels van een Taxus.
Als je tot detail op de wortels van een taxus inzoomt, zie je dat de wortel is opgebouwd rond een centrale transportbaan. Rondom deze
centrale transportbaan bevinden zich op zijn beurt weer meerdere transportbanen. Uiteindelijk worden deze banen omgeven door
een dunne bast laag. Dit alles zorgt ervoor dat met name de jonge wortels van de Taxus breekbaar en fragiel zijn.
Omdat er dus geen dikke bast laag voorhanden is die de transportbanen beschermt, kan vorst snel de transbanen bereiken. In een
schaal wordt dit effect nog eens verstrekt.

Zoals gezegd zijn met name de jonge wortels van de Taxus breekbaar. Blijf dus met haken en eettokjes uit de beurt van de jonge taxus
wortels. Met bijvoorbeeld de gebruikelijke eetstokjes worden de jonge wortels eenvoudig doorgestoken zonder dat je het tijdens het
verpotten bemerkt. Niet gebruiken dus.

Grondmengsel

Het grondmengsel mag niet te fijn korrelig van structuur zijn. Aangeraden wordt Akadama, Bims, Kiryu, Turf en Compost te gebruiken. Turf en Compost slechts in geringe hoeveelheden. Vooral taxussen die zich nog in de opbouwfase bevinden moet puur akadama worden vermeden. Deze Japanse grondsoort, die zowel in harde als zachte korrelstructuur te verkrijgen is, kan onvoldoende het water tot zich binden. De jonge taxus laat al heel snel een schade beeld zien zodra ze gedwongen wordt om in pure akadama te groeien. Dezelfde geld overigens ook voor het gebruik van pure bims.
Zware vochtige en voedingsrijke grondmengsels moeten eveneens worden vermeden. Zij provoceren de vorming
van wortelschimmel en een besmetting door taxuskever vooraf gegaan door dopluis.
Een duidelijke opbouw in het grondmengel bestaande uit twee lagen dient voorhanden te zijn. De bovenste laag
heeft een fijne korrelstructuur maar is uiterst belangrijk voor een goede groei van een taxus. Deze laag mag niet dikker zijn
dan 10 centimeter.

Uitspoelen of juist niet

Over het uitspoelen van wortels bestaan vele uiteenlopende meningen en uitspraken. Persoonlijk ben ik er niet voor om het wortel-
stelsel van een boom uit te spoelen. Met het uitspoelen verdwijnt niet alleen de overtollige aarde maar ook die deeltjes die voor
structuur zorgen. Daarnaast lukt het mij nimmer om de nieuwe aarde dusdanig tussen de wortels te werken dat er geen holtes
of loze ruimtes ontstaan. En is dit dan toch het streven zal ik hoe dan ook hard moeten snoeien. Maar wil ik dat altijd wel?

Juist bij een Taxus die al op leeftijd is, moet worden vermeden dat er grote ingrepen plaatsvinden in hun wortelstelsel.
Zo wie zo moeten haken en soortgelijke gereedschappen bij een Taxus niet worden aangewend. Snoei uitsluitend de buitenzijde
van de wortelkluit in, zonder daarbij de wortels te willen ontwarren. Let op lange wortels en neem deze weg. Hoe meer je gaat
ontwarren hoe meer stress dit voor de Taxus betekend. Laten dus.

Besluit je dan toch om te gaan verpotten moet dit altijd voor de langste dag van het jaar plaatsvinden. Dit heeft vooral te maken met
de eigenschap van de taxus om 2 x per seizoen uit te lopen zodra daartoe de omstandigheden het meest gunstig zijn.
Vind het verpotten later in het seizoen plaats zal bij de taxus er een periode van inactiviteit intreden. Deze inactiviteit kan ondanks een
goede standplaats tot meer dan 1 jaar aanhouden. En met inactief bedoel ik dus geen enkele vorm van activiteit in het uitbotten van
knoppen of het groeien van scheuten. De Taxus teert alleen nog op haar reserves die ze in schors en takken heeft opgeslagen.