Snoeien

Harde snoei

Het is van belang dat van tijd tot tijd de taxus hard wordt gesnoeid. Dus niet hier en daar om wat scheuten weg te nemen.
Onder harde snoei versta ik het terugsnoeien tot op een lengte van 2 a 3 cm per scheut. Dit bevorderd de knopzetting.
Een grote fout die tijdens het stileren van de taxus wordt gemaakt is het laten staan van te lange scheuten. Doorgaans laat
de designer dit staan omdat hij of zij een fris gestileerde boom wil showen met dicht begroeide plateaus.
Lange scheuten lopen uitsluitend aan de uiteinden van deze scheuten uit met als gevolg dat er uitsluitend lengtegroei ontstaat.
De knopzetting is hierdoor minimaal te noemen.
Door juist de lange scheuten hard terug te nemen wordt de taxus gedwongen om nieuwe knoppen te ontwikkelen.
Knoppen die zich aan de basis van de scheut bevinden. Met deze knoppen kan in de loop der tijd een dicht begroeid plateau
van korte takjes en naalden worden ontwikkeld.


Plukken van naalden

Nog een veel voorkomende fout die door de designer tijdens het stileren maar al te graag wordt gemaakt is het laten staan van overbodige naalden.
Net als genoemd bij de harde snoei is het van wezenlijk belang dat de taxus word gedwongen om knoppen te ontwikkelen. Dat kan uitsluitend als de boom daartoe over voldoende reserves beschikt. Uitgaande dat deze reserves voorhanden zijn, zal de taxus geen energie in delen steken waar het niet nodig. Vergeet niet dat de taxus behoort tot de “luie groeiers”. Is er voor de taxus geen reden om te groeien zal zijn groei minimaal zijn.
Zo ook met de knopzetting. Zetten we de taxus er niet toe aan om knoppen te vormen, zal hij het bij slechts het minimale laten. Doorgaans aan de toppen van de scheuten.
Juist door oude naalden weg te nemen, zal de taxus de productie van nieuwe knoppen in gang zetten. Immers daar waar voorheen de naald zich bevond, is door het wegplukken van de naald een hormoon geactiveerd. Met dit hormoon wordt de celdeling dusdanig beïnvloed, dat knoppen zich kunnen ontwikkelen.