Gieten en Bemesten

Veel Water

Een Taxus heeft behoefte aan veel water om goed te kunnen groeien. Extreme omstandigheden zoals ophoping van water of totale uitdroging van de wortelkluit dienen vermeden te worden. De beruchte Waterziekte is een veel voorkomend probleem. De naalden van de Taxus worden daarbij geel gevolgd door massale naalden val.
Bij het toepassen van grove rondmengsels dient de taxus gedurende de warme tot hete zomerdagen meerdere keren per dag gegoten te worden.
Bemesten kan chemische of met organische mest. Een combinatie van beiden leid overigens ook tot goede resultaten. De voorkeur gaat echter naar organische mest uit.
Gedurende het gehele groeiseizoen, van het voorjaar tot laat in de herfst kan een Taxus die zich in de opbouwfase bevind hard worden bemest.
Niet uitsluitend direct op de wortelkluit maar ook op de naalden.

Grondmengsel

Het grondmengsel mag niet te fijn korrelig van structuur zijn. Aangeraden wordt Akadama, Bims, Kiryu, Turf en Compost te gebruiken. Turf en Compost slechts in geringe hoeveelheden. Vooral taxussen die zich nog in de opbouwfase bevinden moet puur akadama worden vermeden. Deze Japanse grondsoort, die zowel in harde als zachte korrelstructuur te verkrijgen is, kan onvoldoende het water tot zich binden. De jonge taxus laat al heel snel een schade beeld zien zodra ze gedwongen wordt om in pure akadama te groeien. Dezelfde geld overigens ook voor het gebruik van pure bims.
Zware vochtige en voedingsrijke grondmengsels moeten eveneens worden vermeden. Zij provoceren de vorming
van wortelschimmel en een besmetting door taxuskever vooraf gegaan door dopluis.
Een duidelijke opbouw in het grondmengel bestaande uit twee lagen dient voorhanden te zijn. De bovenste laag
heeft een fijne korrelstructuur maar is uiterst belangrijk voor een goede groei van een taxus. Deze laag mag niet dikker zijn dan 10 centimeter.

Levenscyclus Taxuskever

Bemesten

Naast de wijze waarop water moet worden gegeven, is het bemesten van een bonsai naar mijn mening het meest besproken
onderdeel van de bonsaikunst. Er zijn zoveel verschillende soorten preparaten op de markt verkrijgbaar, dat je als leek niet meer
weet waaraan je begint. Vaak is dat dan ook de reden om maar helemaal niet tot bemesten over te gaan.
Juist door het toepassen van een goede gerichte bemesting ontstaat er met verloop van tijd een sterke boom. Ook bij de taxus is
dit niet anders dan bij pinus of jeneverbes.
Wat vaak wordt vergeten is dat herhaling en regelmaat een grotere rol spelen bij bemesten dan de keuze voor de juiste meststof.
Het heeft geen enkele toegevoegde waarde om te bemesten zonder dat er sprake is van regelmaat. Kies een dag uit in de week,
veertien dagen of maand en houd deze aan als leidraad. Wijk niet daarvan af door de ene keer voor een zondag te kiezen
en de andere week voor een dinsdag te kiezen waarop je de bemesting uitvoert.

De theorie achter bemesten

Dat Bonsai van tijd tot tijd zijn of haar bemesting nodig heeft is zo vanzelfsprekend als dat de bonsai water dient te hebben. Toch is
het een thema dat altijd weer voor de nodige vragen zorgt. En de commercie speelt er graag op in. Maar is het nu werkelijk zo’n
ingewikkeld thema of wordt het ingewikkeld gemaakt?
Centraal bij bemesten staan de concentraties “zouten” die voorhanden zijn in de meststof.
Ik kom niet om het beschreven van een stukje theorie heen wanneer we het gaan hebben over de “zouten” in een meststof.
Iedere meststof, of deze nu dienst doet voor het bemesten van je gazonnetje of dient voor het bemesten van ……….. kent
drie bestanddelen. Natrium: (N)Phosfor (P) en Kalium (K)
Elk van deze bestanddelen draagt haar steentje bij aan de voedingsstoffen die een plant of boom van tijd tot tijd moet kunnen opnemen.
Laten we starten met Natrium (N)
In de volksmond wordt Natrium (N) ook wel omschreven als Stikstof. Dit element bevorderd de groei van de cellen in de lengte richting.
Phosfor (P)
Het element Phosfor (P) draagt haar steentje bij als we kijken naar de bloei en in het algemeen de knopzetting.
Kalium (K)
Met dit laatste element uit het rijtje NPK zorgt Kalium (K) voor de afharden van de celwanden.

Laten we deze theorie even bezinken en houden we de eigenschappen van elk element in ons achterhoofd, dan zal iedereen
snappen dat er verschillende combinaties van deze elementen mogelijk zijn. Evenals dat je kunt begrijpen dat een grotere
hoeveelheid van een element voor meer invloed zorgt. Je hoeft dus echt geen chemicus te zijn om dit te kunnen begrijpen.