Ziekten en plagen

Degene die zich bezighoud met de Taxus heeft ze wellicht al eens gezien. Zoniet als kever dan wel misschien als larve.
Is dit ongedierte eenmaal aanwezig, moet men zich realiseren dat niets doen dodelijke voor de Taxus zal zijn
Met de monoculturen hier in Nederland, is het ongedierte het gelukt om in onze tuinen door te dringen. Een plaats waar ze wellicht
nooit zouden zijn gekomen.
Wie kent ze niet de oneindig lijkende vlakten met Mais. Wat velen onder ons niet weten is dat juist deze monoculturen aan Mais
de broedplaatsen zijn voor een massale vermenigvuldiging van ongedierte als Cicaden
Samen met de Cicaden kwamen ook de Taxuskever, waant daar waar de Cicaden overleven kan, kan ook de Taxuskever overleven

Maar wie wil er dag in dag uit hetzelfde eten?
Dit dacht wellicht zich de Taxuskever ook en begon met een zoektocht naar eetbaars in de directe omgeving.
En eetbaars vond de Taxuskever bij ons in de tuinen. Prunus, Azalea, Hortensia, Hedera, Vibirnum, Eonymus und Taxus
bevinden zich in bijna iedere tuin.
Niets dan het Hof van Eden voor de Taxuskever. Naast een groot aantal planten dat voorhanden is in de tuinen, heeft de
Taxuskever ook de onkunde van de tuineigenaren gebruikt om zich massaal te vermenigvuldigen.

Volwassen vrouwtje van de Taxuskever

De ontwikkelingsfasen

De bijna alleen maar nachtactieve Taxuskever kann 800 eieren per seizoen leggen, en benodigd daarvoor geen partner.
Ze kan drie tot 5 jaar oud worden.
Zodra ze eind Mai, begin Juni als kever uit de aarde te vooerschijn kruipt, begin ze direct eieren af te zetten. Einde Juni komen uit deze eieren dan de larven te voorschijn.|
De eieren worden overigens tot in de maand spetember gelegd. De Larven beginnen direct na hun geboorte aan de wortels van planten te vreten.
Zodra het einde van het jaar in zicht komt zo ongeveer november naar weersgesteltheid, kruipen de larven dieper de aarde in om zich te beschermen tegen vorst.
Daar verblijven ze in een soort van winterslaap, maar ontwikkelen zich wel verder. Begin voorjaar verpopt zich de larve en zoals vermeld komt daaruit in Mei de kever voort.

Is de Taxuskever aanwezig veroorzaken ze schade op twee manieren. Als eerste schade door de vraat van larven aan de wortels. Als tweede schade de door de kever aangevreten bladeren
Wat er in de grond met de wortels gebeurt, ziet men pas alleen dan wanneer de plant word verpot.
Zijn de bladeren door de Taxuskever aangevreten kan men dit gemakkelijker herkennen. Uit de bladeren zijn maanvormige bladdelen gebeten.
Heeft u een van de beide schade ontdekt, of wellicht beide schade geconstateerd, word het hoogtijd dat u de Taxuskever bestrijd.

De ontwikkelingsfasen van de Taxuskever

Nematoden

Een mogelijkheid om de Taxuskever te lijf te gaan is door gebruik te maken van Nematoden.
Eigenlijk zeg ik het verkeerd. Niet de Taxuskever gaan we met Nematoden te lijf maar de larve die zich in het grondmengel te goed
doet aan de wortels.

Om de Taxuskever te bestrijden zijn er chemische bestrijdingsmiddelen. Omdat ik van mening ben dat we de vingers er vanaf moeten
houden, wil ik u met een biologische werkwijze bekend maken, die ik al enige tijd succesvol inzet.

De biologische werkwijze bestaat daaruit dat ik de taxus Nematoden toedien.
Nematoden zijn kleine slangvormige wezen die zich in de bodem bevinden. Zij houden zich in leven doordat ze in larven van
diverse soorten insekten kruipen en eveneens daarin hun eieren afzetten.
De wijze van zich in leven houden zet ik in en geef de taxus een groot aandeel aan Nematoden om de Larven te bestrijden.

Veel moeilijker is het om de kever rechtstreeks te bestrijden. Ik maak daarvoor gebruik van het instinct van de kever, die altijd op
zoek is naar een beschut plekje.
Met groot genoegen kruipt ze onder afgestorven bladeren, welke vorm dan ook.
De zogenaamde kevervallen die ik inzet zijn niets anders dan een klein houten plankje met een pasta. Ook in de pasta bevinden zich
nematoden.
Met deze methode van bestrijding zorg ik ervoor dat zo min mogelijk dode bladeren in de directe omgeving van taxussen liggen.
De kever kruipt onder de kevervallen en komt daarbij in aanraking met de pasta. De pasta kleeft aan de kever met daarin
de nematoden. Deze wederom vreten zich door het pantser van
de kever heen tot in het lichaam van de kever. Binnen 2 a 3 dagen daarna sterft de taxuskever. Om de vallen succesvol in te
kunnen zetten is het noodzakelijk dat de buitentemperatuur zich enige uren rond de 14 graden bevind.

Belangrijk bij de bestrijding met nematoden is dat nematoden niet tegen UV straling kunnen. Direct zonlicht moet dus absoluut
worden vermeden. Wanneer ik deze werkwijze van bestrijden inzet, dan doe ik dit uitsluitend op dagen met bewolking of tegen
het einde van de dag. Oftewel in de schemering.

Tweede belangrijke punt is te weten dat er meerdere soorten Nematoden bestaan. Ik maak alleen gebruik van tegen koude
resistente nematoden van het soort Steinernema kraussei.
Deze blijven ook bij bodemtemperaturen tussen 5 en 12 graden nog actief. Zij zijn bijzonder geschikt om tijdens het vroege
voorjaar en tegen het einde van de herfst nog ingezet te worden.

Nematoden zijn eenvoudig met behulp van Internet of in de betere tuincentra te bestellen. Ze worden in plasticzakjes geleverd.
Na ontvangst kunnen ze enkele dagen in de koelkast worden bewaard. Zeker niet invriezen.
Op de plastic zakjes moet overigens altijd een houdbaarheidsdatum staan. Voetregel is echter. Hoe eerder ze worden ingezet
des te beter.
Voorwaarde is overigens ook dat u zich houd aan de beschrijving. Hier dus niet naar eigen inzicht vanaf te wijken. Een aangebroken
verpakking kan helaas geen tweede keer worden ingezet. Omdat de nematoden worden geleverd in leem, laten ze zich goed en
onder steeds roeren mengen met water. Het water mag niet te koud of te warm zijn.
Belangrijk is dat het water in beweging word gehouden. Dus niet staan laten om een kop koffie te drinken.

De nematoden laten zich eenvoudig met de gieter voorzien van een gebruikelijke broes verdelen. Houd er rekening mee dat de
openingen van de broes niet te klein mogen zijn. De nematoden blijven anders achter in de gieter. U giet dan uitsluitend water.
Voordat de behandeling plaatsvind moet het grondmengsel vochtig zijn. Ook gedurende de 14 dagen erna mag het
grondmengel niet uitdrogen. Water dat zich verzameld is eveneens te vermeiden.
Het beste kunnen de larven bestreden worden aan het begin van het voorjaar tot begin Juni. Of gedurende halfweg Juli tot eind Oktober.
De werking van de nematoden houd 6 weken aan maar alleen dan wanneer het grondmengsel genoeg vocht bezit. Bij veel larven
moet u zich een tweede behandeling overdenken.