Artikel 4 – Taxus en naalden plukken

Een veel voorkomende fout die door Bonsailiefhebbers tijdens het stileren maar al te graag wordt gemaakt is het laten staan van overbodige naalden.
Als u oplettend heeft gelezen, heeft u gelezen dat het van wezenlijk belang is dat de taxus gedwongen word om knoppen te ontwikkelen.
Overigens kan dat uitsluitend onder de voorwaarde de taxus daartoe over voldoende reserves beschikt (overigens geld dit voor alle bonsai). Uitgaande dat deze reserves voorhanden zijn, zal de taxus geen energie in delen steken waar het niet nodig is. Vergeet niet dat de taxus behoort
tot de “luie groeiers”. Is er voor de taxus geen reden om te groeien zal zijn groei minimaal zijn. De Taxus is zelfs in staat om gedurende 8 jaren
geen groei
te laten zien en daarna als donderslag bij heldere hemel toch te gaan uitlopen.
Zo ook met de knopzetting. Zetten we de taxus er niet toe aan om knoppen te vormen, zal hij het bij slechts het minimale laten. Doorgaans aan
de toppen van de scheuten.
Daar waar voorheen de oude naald zich bevond, is door het wegplukken van de naald een hormoon geactiveerd. Met dit hormoon
wordt de celdeling dusdanig beïnvloed, dat knoppen zich kunnen ontwikkelen.
Om de optimale ontwikkeling van knoppen te bereiken neemt u dus de oude naalden weg. Pluk de naalden uitsluitend in de groeirichting mee.
Doet u dit niet richt u teveel schade aan de schors aan en zal er geen knop ontstaan.

Wanneer naalden plukken?

Zoals eerder aangegeven kent de taxus een tweetal perioden waarin er groei plaatsvind. Te weten eind april/begin mei en later in het seizoen
eind augustus/begin september. In deze periode blijft u met de vingers van de naalden af. Ook de maand maart is taboe. De schors bevat teveel worteldruk dat schade aan schors heel snel optreed. Tijdens deze periode laat u elke vorm van stileren voor wat ze zijn.
U zult begrijpen dat knopzetting ten behoeve van de tweede groeiperiode alleen kan worden bereikt zodra u geruime tijd daarvoor de naalden wegneemt. Uiteraard moet de taxus de kans krijgen om haar knoppen te ontwikkelen.

Hoeveel naalden plukken?

Besluit u om naalden van de taxus te plukken doet u dit met een doel. Heeft u geen doel bepaald laat dan het plukken van naalden. Er zijn twee mogelijke doelen te weten:

  • het stileren (aanbrengen) van de basis Bonsaivorm
  • het krachtiger maken van een loofplateau

Heeft een taxus haar rijpheid als Bonsai bereikt laat u het plukken van naalden zoveel mogelijk achterwege. En moet u dan toch naalden
wegnemen doe dit uitsluitend aan de kortloten die zich niet in de kroon van de bonsai bevinden.

Naalden plukken tijdens het aanbrengen van de basisvorm

Zodra u besluit om een taxus haar basisvorm tot bonsai te geven is het noodzaak dat u naar verhouding veel naalden plukt die zich op de geselecteerde takken bevinden.
Daarbij gaat u als volgt te werk. U plukt hierbij zoveel mogelijk de overjarige naalden weg en kort eventuele nieuwe scheuten in. Het is dus
zaak dat u de groeifasen in de takken van de taxus kunt herkennen. Daarbij let u zowel op de lengte van de naalden als de kleur van de naalden. Doorgaans zijn de overjarige naalden langer en donkergroen van kleur.
Nadat u de naalden heeft verwijderd blijven er dus een klein aantal naalden aan de uiteinden van de takken staan.
De overgebleven naalden mogen niet minder dan 20 a 25% bedragen ten opzichte van het uitgangspunt voorafgaand aan het plukken van de naalden. Is dit aantal kleiner dwingt u de boom in een toestand dat u het overleven van de boom op het spel zet.
Deze werkwijze waarbij dus een grote hoeveelheid naalden wordt verwijderd wordt graag door Bonsailiefhebbers vermeden. Puur om het feit
dat u na het plukken een gestileerde pre-bonsai overhoud met weinig naalden. In hun ogen zou de pre-bonsai minder aantrekkelijk zijn om
te tonen. Laat u meer naalden tijdens het stileren staan heeft dit directe gevolgen voor de ontwikkeling van kortloten.
En kortloten zijn juist de loten die u nodig heeft om een dichte plateau achtige hergroei bij een taxus mogelijk te maken.
Kiest u ervoor om minder naalden te plukken verliest u 2 zo niet meer jaren om een taxusbonsai te ontwikkelen.

Waarom juist dan de naalden plukken?

Een taxus waaruit tijdens het basisontwerp veel naalden zijn gehaald, vertoont een explosie van knoppen. Letterlijk honderden
nieuwe knoppen kunnen verschijnen. Het feit dat er zoveel naalden zijn geplukt, brengt de taxus in een shocktoestand. Tijdens deze
shocktoestand geeft de taxusboom enorme hoeveelheden hormonen af. Dit resulteert in een zeer groot aantal gelijkmatig sterke knoppen. Deze
sterke knoppen resulteren wederom in sterke nieuwe scheuten met als resultaat dat er bijna uitsluitend korte scheuten ontstaan. Korte scheuten,
zijn het soort scheuten dat we zo waarderen op goed onderhouden taxusbomen. De taxus moet zijn krachten verdelen over het grote aantal knoppen en heeft hierdoor geen reserves meer beschikbaar om de nieuwe scheuten als een raket te laten groeien.

Naalden plukken om een plateau sterker/krachtiger te maken