Kennis & Technieken

Is Bonsai kunst?

Woorden die worden uitgesproken, geschreven of gelezen, kunnen altijd als de waarheid worden beschouwd. U moet de inhoud kunnen controleren om uw eigen mening te vormen. In geen geval ben ik degene die zou willen dat de bonsaiwereld naar mijn smaak verandert. Op dit moment weet ik nog steeds hoe ik ben begonnen met de kunst van bonsai. Vragen, vragen en meer vragen. Sommige zijn beantwoord, maar er zijn nog steeds vragen waarop ik geen antwoord heb gekregen. De nieuwsgierigheid naar antwoorden is en zal er altijd zijn.

In eerste instantie waren dit alleen waarom-vragen. Na verloop van tijd merkte ik dat ik de verkeerde weg was ingeslagen op het lange pad van de bonsaikunst.

De waarom-vraag is een simpele vraag. Als ik deze vraag aan een bonsaikunstenaar stel, is er bijna altijd een kort, feitelijk antwoord, niet meer en niet minder, of word mijn vraag gewoonweg niet beantwoord. Als ik erin slaag de waarom-vraag anders te formuleren, dan merk ik ineens dat de bonsaikunstenaar mijn vraag met veel meer betrokkenheid benadert. Een simpele vraag verandert in één klap in een uitwisseling van ervaringen, gevoelens, rolmodellen, etc. enz.

Dus ik zie bonsaikunst als een kunstvorm waarin het zeker niet om kennis alleen draait. De kunst van bonsai zou veel meer moeten bevatten dan alleen de vraag waarom. Ik zal nooit een leraar zijn die ik elke dag leer. Ik mag me nooit gedragen als een betweter. Iedereen zou in staat moeten zijn om de kunst van het bonsai te benaderen zoals hij of zij zou willen zodat het dat brengt wat hij of zij verstaat onder de kunst van het bonsai. 

Ik heb een aantal jaren met taxusbomen kunnen werken en ik kan de ervaringen die ik ermee heb opgedaan niet voor mezelf houden, want dat zou niet de ware inhoud van de bonsaikunst weerspiegelen. Dit geldt ook voor jeneverbes- en pijnbomen. Daarom wil ik het met mensen bespreken. Ik ben me ervan bewust dat ik weer stof zal aanwakkeren. Veel. Maar daarom zou het niet moeten betekenen dat je dit uit de weg moet of moet zien te krijgen. Echt niet. Daarom hoop ik dat jullie, de lezers van deze site, met mij het pad dat bonsaikunst heet, durven te bewandelen. Een pad vol stof maar samen zullen we merken dat als we onszelf een terugblik over onze schouder gunnen, dit pad wat rechtgetrokken is.

Meest besproken onderdeel

Zoals ik al zei, is bonsaikunst vanuit mijn standpunt niet alleen een kwestie van kennis. De zekere waarom-vraag. Ik merk dat er bepaalde gevoelens naar boven komen die iedereen op zijn eigen manier beschrijft. Kan het zijn dat er maar één weg is die men moet gaan? Mag ik deze kant hier aankondigen?

Ik las bijvoorbeeld de woorden “dat de boom een boom blijft en niet zomaar een sculptuur is”. Even later las ik de woorden “past niet bij bonsai, zijn Jin-sculpturen die slechts marginaal iets gemeen hebben met bomen die in de natuur groeien”

Hebben deze mensen die dit schreven over elkaars studenten gelezen of met elkaar gesproken? Nee, zeker niet, maar het zijn woorden die in één zin zeggen wat deze persoon voelt over de kunst van bonsai. Uitspraken die ik moet respecteren.

Maar ook uitspraken die me aan het denken zetten. Voor mij is dat het echte gevoel van bonsaikunst. Kunnen er woorden als goed en fout in de bonsaikunst voorkomen? Misschien zijn het de moeilijke kosten die ik hier schrijf, maar ik ben er zeker van dat ik op deze manier een bepaald aantal bonsailiefhebbers zal bereiken. Het stof begint te roeren.

Heb je een vraag?